×

eryk

Finansowanie RDPS

W ramach naboru RPDS.01.05.01-IP.01-02-420/21 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa I „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla... Continue reading